ASAM Patient Guide - NJ

Vietnamese - ASAM Opioid Patient Guide

ASAM Opioid Addiction Treatment GUIDELINES Apps and Pocket Guides brought to you courtesy of Guideline Central. Enjoy!

Issue link: https://eguideline.guidelinecentral.com/i/1508621

Contents of this Issue

Navigation

Page 1 of 19

© 2023 American Society of Addiction Medicine. Bảo lưu mọi quyền. ASAM.org © 2023 American Society of Addiction Medicine. Bảo lưu mọi quyền. ASAM.org 2 LỜI NÓI ĐẦU Nghiện là một bệnh mãn tính ảnh hưởng đến hàng triệu người trên khắp thế giới, cũng như gia đình và cộng đồng của họ. Trong năm 2018, có khoảng 2,1 triệu người Mỹ từ 12 tuổi trở lên mắc chứng rối loạn sử dụng opioid (nghiện opioid gây hưng phấn). Giống như bệnh tiểu đường hoặc bệnh tim, hiện chưa có cách chữa khỏi tình trạng nghiện. Nhưng nghiện có thể được kiểm soát và những người nghiện có thể hồi phục. Có nhiều phương pháp điều trị đã được chứng minh là an toàn và hiệu quả. Việc điều trị của bác sĩ lâm sàng được đào tạo có thể giúp lối sống lành mạnh hơn, không gây các triệu chứng nghiện. Lối sống lành mạnh này được gọi là hồi phục. Điều trị bằng thuốc cùng với tư vấn và hỗ trợ khác thường là lựa chọn hiệu quả nhất cho tình trạng nghiện opioid. Tài liệu này cung cấp các dữ kiện điều trị từ Hiệp Hội Thuốc Gây Nghiện Hoa Kỳ (American Society of Addiction Medicine, ASAM) — hiệp hội y tế hàng đầu về điều trị nghiện. Tìm hiểu thêm về ASAM tại www.ASAM.org. ĐỊNH NGHĨA NGHIỆN * Nghiện là bệnh mãn tính có thể điều trị được, với đặc trưng là người bệnh hăng hái tìm kiếm và sử dụng chất gây nghiện như ma túy hay rượu hoặc tham gia các hành vi khác (ví dụ như cờ bạc), bất chấp những tác hại đối với sức khỏe và/hoặc cuộc sống của họ. Đó là bệnh về não vì nghiện làm thay đổi cách thức hoạt động của não. Nghiện ảnh hưởng đến các vùng não có chức năng kiểm soát động lực, kiểm soát xung động, phản ứng với căng thẳng, trí nhớ và ra quyết định. Những thay đổi này có thể kéo dài trong một thời gian dài, ngay cả sau khi người đó ngừng sử dụng chất gây nghiện. Nếu không được điều trị và hỗ trợ hồi phục, tình trạng nghiện có thể ngày càng nặng hơn. *Được sửa đổi từ Định Nghĩa Nghiện của ASAM https://www.asam.org/quality-care/definition-of-addiction 2 © 2023 American Society of Addiction Medicine. Bảo lưu mọi quyền. ASAM.org

Articles in this issue

Links on this page

view archives of ASAM Patient Guide - NJ - Vietnamese - ASAM Opioid Patient Guide