ASAM Patient Guide - NJ

Polish - ASAM Opioid Patient Guide

ASAM Opioid Addiction Treatment GUIDELINES Apps and Pocket Guides brought to you courtesy of Guideline Central. Enjoy!

Issue link: https://eguideline.guidelinecentral.com/i/1508617

Contents of this Issue

Navigation

Page 19 of 19

© 2023 American Society of Addiction Medicine. Wszelkie prawa zastrzeżone.ASAM.org American Society of Addiction Medicine reprezentuje czołowe placówki leczenia uzależnień, zaangażowane w zapewnienie osobom borykającym się z uzależnieniem dostępu do wysokiej jakości opieki i trwałego powrotu do zdrowia. Wersja online niniejszego poradnika dla pacjentów oraz dodatkowe materiały dotyczące terapii i wsparcia są dostępne na stronie www.asam.org/guidelines ASAMPAT07203_NJpol h ps://www.nj.gov/humanservices/dmhas/home/index.html Niniejszy kieszonkowy poradnik powstał dzięki funduszom od Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA) State Opioid Response Grants Catalogue of Federal Domestic Assistance (CFDA) No. 93.788 Poglądy i opinie zawarte w niniejszej publikacji nie muszą odzwierciedlać poglądów i opinii SAMHSA lub amerykańskiego Departamentu Zdrowia i Usług Społecznych i nie należy ich w ten sposób interpretować. ASAM American Society of Addicžon Medicine

Articles in this issue

Links on this page

view archives of ASAM Patient Guide - NJ - Polish - ASAM Opioid Patient Guide