ASAM Patient Guide - NJ

Polish - ASAM Opioid Patient Guide

ASAM Opioid Addiction Treatment GUIDELINES Apps and Pocket Guides brought to you courtesy of Guideline Central. Enjoy!

Issue link: https://eguideline.guidelinecentral.com/i/1508617

Contents of this Issue

Navigation

Page 1 of 19

© 2023 American Society of Addiction Medicine. Wszelkie prawa zastrzeżone. ASAM.org © 2023 American Society of Addiction Medicine. Wszelkie prawa zastrzeżone. ASAM.org 2 WPROWADZENIE Uzależnienie jest chorobą przewlekłą, która dotyka milionów ludzi na całym świecie, ich rodziny oraz społeczności. W 2018 roku z zaburzeniami dotyczącymi używania opioidów (aktywnym uzależnieniem od opioidów) borykało się około 2,1 miliona Amerykanów w wieku od 12 lat. Tak jak w przypadku cukrzycy lub choroby serca, uzależnienia nie da się wyleczyć. Można jednak nad nim zapanować, a osoby uzależnione mogą i rzeczywiście wracają do zdrowia. Dostępne są metody terapii, których bezpieczeństwo i skuteczność zostały potwierdzone. Terapia prowadzona przez wykwalifikowanych specjalistów medycznych może pomóc w prowadzeniu zdrowszego stylu życia i uniknięciu objawów uzależnienia. Ten zdrowy styl życia jest określany jako powrót do zdrowia. Terapia z wykorzystaniem leków w połączeniu z doradztwem i innymi formami wsparcia to często najskuteczniejszy wybór w przypadku uzależnienia od opioidów. Niniejszy dokument przedstawia fakty dotyczące terapii pochodzące od American Society of Addiction Medicine (ASAM), czołowego medycznego towarzystwa do spraw terapii uzależnień. Więcej informacji na temat ASAM znajduje się na stronie www.ASAM.org. DEFINICJA UZALEŻNIENIA * Uzależnienie jest kwalifikującą się do terapii przewlekłą chorobą, w której osoba uzależniona kompulsywnie sięga i stosuje substancje takie jak narkotyki lub alkohol bądź podejmuje określone zachowania (np. hazard) mimo ich szkodliwości dla zdrowia i/lub życia. Jest to choroba mózgu, ponieważ uzależnienie zmienia sposób jego funkcjonowania. Uzależnienie ma wpływ na obszary mózgu odpowiedzialne za motywację, kontrolowanie impulsów, reakcje na stres, pamięć i podejmowanie decyzji. Te zmiany mogą utrzymywać się przez długi czas, również po zaprzestaniu używania tych substancji. Bez podjęcia terapii i uzyskania wsparcia w drodze do powrotu do zdrowia uzależnienie może stale się nasilać. * Zmodyfikowana definicja uzależnienia według ASAM https://www.asam.org/quality-care/definition-of-addiction 2 © 2023 American Society of Addiction Medicine. Wszelkie prawa zastrzeżone. ASAM.org

Articles in this issue

Links on this page

view archives of ASAM Patient Guide - NJ - Polish - ASAM Opioid Patient Guide